بازنشستگان بخوانند/اعلام جزییات احکام حقوقی 1403 بازنشستگان تامین اجتماعی 

بازنشستگان بخوانند/اعلام جزییات احکام حقوقی 1403 بازنشستگان تامین اجتماعی 

به گزارش خبرگزاری ری رایت، براساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1403، مستمری موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی قابل پرداخت از ابتدای سال برای تمامی مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1402 برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن، به میزان %35 و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان 22% به علاوه مبلغ ثابت 6,900,780 ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال 1402 افزایش می یابد.

همچنین مبلغ حداقل مستمری در سال 1403؛ بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (111) قانون تامین اجتماعی از تاریخ اول فروردین ماه امسال ماهیانه مبلغ 71,661,840 ریال تعیین می شود.

طبق این بخشنامه ابلاغی مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386، بند (47) قانون بودجه سال 1388، بند (17) قانون بودجه سال 1389، بند (91) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، مشمولین بند (ج) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مشمولین جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تامین اجتماعی، مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1376)، مستمری بگیران ازکارافتاده جزیی، با توجه به مقررات و ضوابط قانونی از شمول بند (1) خارج و افزایش مستمری آنان صرفا به میزان 35 درصد است.

در این بخشنامه میزان کمک های جنبی، به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن دسته از مستمری بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (5) با موضوع مزایای جنبی مستمری بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره 11580 /99 /1000 مورخ 06 /12 /1399 در حال پرداخت است، در سال 1403 به میزان 5,000 (پنج هزار) ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می یابد.

در زمینه کمک هزینه عایله مندی، کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند در سال 1403 برای کمک هزینه عایله مندی مستمری بگیران دارای حداکثر 2 فرزند 14 میلیون و 4 هزار و 100 ریال، کمک هزینه عایله مندی مستمری بگیران دارای 3 فرزند و بیشتر 18 میلیون و 205 هزار و 330 ریال، کمک هزینه اولاد تا 2 فرزند 8 میلیون و 595 هزار و 620 ریال، کمک هزینه اولاد برای فرزند سوم و بیشتر یازده میلیون و 174 هزار و 306 ریال، کمک هزینه همسر متکفل فرزند پرونده های بازماندگان دارای حداکثر 2 فرزند 14 میلیون و 4 هزار و 100 ریال، کمک هزینه همسر متکفل فرزند پرونده های بازماندگان دارای 3 فرزند و بیشتر 18 میلیون و 205 هزار و 330 ریال پرداخت می شود.

همچنین میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ 2، 700، 000 ریال در ماه تعیین شده است و میزان کمک به تامین معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ 4 میلیون ریال در ماه تعیین شده است.

223223

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "بازنشستگان بخوانند/اعلام جزییات احکام حقوقی 1403 بازنشستگان تامین اجتماعی " هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "بازنشستگان بخوانند/اعلام جزییات احکام حقوقی 1403 بازنشستگان تامین اجتماعی "، کلیک کنید.